ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังเย็น ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

loading...

ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดวังเย็น ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ)
เวลา ๑๙.๑๙ มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลวัดวังเย็น
************************************************************
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔-๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑(ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตตลอดทั้งวัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขับซอเมืองแพร่
เวลา ๑๓.๐๐ น. ขบวนแห่ครัวตานของหัววัดต่างๆ และมีรำวงย้อนยุค
เวลา ๒๐.๐๐ น. มีมหรสพสมโภช
***********************************************************
วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ)
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีสวดถอนติจิวราวิปวาสและสมานสังวาส
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
– พิธีผูกพัทธสีมา และ พิธีตัดหวายลูกนิมิต
– พิธีอุปสมบทนาคหมู่เป็นปฐมฤกษ์ฉลองโบสถ์ใหม่
– เสร็จพิธี
***********************************************************
ในการนี้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคี (ตามกำลังศรัทธา)
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายลูกนิมิต ๒,๙๙๙ บาท
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที
พระวรวุทธ์ วชิโร
(รักษาการเจ้าอาวาสวัดวังเย็น)
โทร.089-4957096
ผู้ช่วยชลวัฒน์ ชมภูยาละ
โทร.082-7655215

Comments

comments