ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ ณ วัดบ้านทึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

loading...

ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ ณ วัดบ้านทึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

bantung

ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี ทำบุญท่านท้าวเวสสุวรรณ

วัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3)

เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 13.00 น. สวดภาณยักษ์
.
.
.
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุวรรณสิลวัฒน์
ประธานฝ่ายฆราวาส กำนันพิชัย แก้วสว่าง
คณะกรรมการ อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้าน วัดบ้านทึงร่วมกันจัดงาน
.
.
.

Comments

comments