เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15

loading...

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอเชิญ​ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดโครงการ​จัดกิจกรรม​วิสาขบูชา​นานาชาติ​ครั้ง​ที่​ 15 เรื่อง “พระพุทธศาสนา​กับการพัฒนา​มนุษย์” (Buddhist​ Contribution​ to​ Human Development) เนื่องในวันวิสาขบูชา​ วัน​สำคัญ​สากลของโลก ป​ระ​จำ​ปี​ 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ระหว่าง​วันที่ ​25 –​ 27 พฤษภาคม​นี้ ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย ​และ​ศูนย์​ประชุม​สหประชาชาติได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 และ facebook live TNN2

*******************************************************

Comments

comments