วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

loading...

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412 ลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก

ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ภายในตกแต่งอย่างตะวันตก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ‘วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม’ อันหมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา รามราชวรวิหาร เป็นที่ตั้งสุสานหลวงด้วย โดยตั้งอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจัก ด้าติดกับถนนอัษฎางค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิ (กระดูก) และพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของพระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญอื่นๆ อีก เช่น

อนุสาวรีย์รูปปรางค์ 3 ยอด บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระประยูรญาติ พระโอรสและธิดา รวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลยุคล

อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี บรรจุพระสรีรางคารเจ้าดารารัศมี พระราชชายา และพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือ “วิหารน้อย” บรรจุสรีรางคารเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5) และพระธิดา รวมทั้งเจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 และพระโอรส พระธิดา ตลอดจนสมาชิกสายราชสกุลอาภากร และราชสกุลสุริยง

 

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน ‘พระพุทธอังคีรส’ เป็นพระประธาน ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อต้นรัชกาลที่ 5 กะไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก 180 บาท นำมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2415

.

.

.

 

Comments

comments