วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

loading...

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น ‘วัดกลางพระนคร’ และสร้างพระวิหารสูงใหญ่เทียบเท่าวัดพนัญชิงของกรุงศรีอยุธยา

 

จากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ซึ่งหล่อขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ที่เรียกกันว่า ‘พระโต’ หรือ ‘พระใหญ่’ จากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานไว้

 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระวิหารต่อจนเสร็จ พร้อมกับสร้างพระอุโบสถและหล่อพระประธานขึ้นใหม่ พระราชทานนามวัดเป็น ‘วัดสุทัศนเทพวราราม’ จากเดิมที่เรียกกันว่า ‘วัดพระโต’ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระนาม ‘พระโต’ ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหาร ‘พระพุทธศรีศากยมุนี’ และพระประธานในพระอุโบสถว่า ‘พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์’

.

.

.

 

Comments

comments