วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์กริมฝั่งเจ้าพระยา

loading...

วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์กริมฝั่งเจ้าพระยา

.

วัดอรุณราชวราราม หรือที่ นิยมเรียกกันว่า “วัดแจ้ง” มีชื่อเต็มว่า “วัดอรุณราชวราราม มหาราชวรวิหาร” เป็นวัดที่มีความโดดเด่น ถือเป็นแลนด์มาร์กอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ว่าได้ วัดอรุณมีพระปรางค์สูงที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

.

วัดอรุณ เป็นวัดสำคัญ ในสมัยกรุงธนบุรี  ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง

.

ในสมัยกรุงธนบุรี วัดอรุณ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เพราะเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรี นั้น ทรงสร้างพระราชวังใหม่ มีการขยายเขตพระราชฐานออกไป ทำให้วัดอรุน อยู่กลางพระราชวังโดยปริยาย ฉะนั้นจึงไม่โปรดให้มีพระสงฆ์จำพรรษา นั่นเอง

.

เดิมนั้น ก่อนชื่อวัดแจ้ง วัดอรุณถูกเรียกกันว่า “วัดมะกอก” ตามชื่อตำบลมะกอก อันเป็นที่ตั้งวัด ต่อมาถูกเรียกใหม่ว่า “วัดมะกอกนอก” เพราะมีวัดสร้างใหม่ขึ้นในตำบาลเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิลำเนาที่ลึกกว่าชื่อว่า “วัดมะกอกใน”

.

สาเหตุที่วัดอรุณ ถูกเปลี่ยนจาก ”วัดมะกอกนอก” มาเป็น “วัดแจ้ง” เชื่อกันว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งราชธานี ที่กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 นั้น เสด็จมาถึงหน้าวัดตอนรุ่งสว่างพอดี จึงพระราชทานนามวัดมะกอก เป็น วัดแจ้ง

.

ซึ่ง แจ้ง หมายถึง สว่าง หรือรุ่งอรุณ นั่นเอง

.

ส่วนสาเหตุที่ “วัดแจ้ง” มีชื่อว่า “วัดอรุณราชวราราม” นั้น มีประวัติว่า…เมื่อเข้าสู่ราชสงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น จึงให้รื้อกำแพงวังเดิมในสมัยกรุงธนบุรีออก วัดแจ้งจึงไม่ได้เป็นวังใน (ตอนนี้เองที่วัดแจ้งมีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้ง) หลังจากนั้นรัชกาลที่ 1 โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (ต่อมาคือรัชกาลที่ 2) เป็นแม่กองในการบูรณะวัดแจ้ง แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากบูรณะแล้ว ยังมีการขยายส่วนฐานของปรางค์ด้วย จึงโปรดให้มีการเฉลิมฉลองวัดในปี 2363 และพระราชทานนามว่า “วัดอรุณราชวราราม”

.

พระปรางค์ ถือเป็น สิ่งที่โดดเด่นในวัดอรุณ มี 5 องค์ด้วยกัน โดยองค์ใหญ่สุด คือ “ปรางค์ประธาน” มี ปรางค์ทิศ เรียกว่า “ปรางค์บริวาร” อีก 4 องค์

.

 

หากสังเกตส่วนล่างของปรางค์ จะเห็นว่า มีทั้งยักษ์ ทั้งลิง ทั้งเทวา แบกอยู่ นี่คือการสื่อว่าตามคติความเชื่อว่า พระปรางค์ คือ ศูนย์กลางจักรวาล หรือ เขาพระสุเมรุ นั่นเอง

.

 

 

*********

.

.

.

Comments

comments