วัดบางกุ้ง – วัดไทรปก unseen Thailand

loading...

DSC_0274

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศโบราณ ที่ขึ้นชื่อของทั้งชาวไทย และต่างชาติ เพราะอุดมด้วยสิ่งแวดล้อม รื่นรมย์ริมฝั่งคลองใกล้แม่น้ำแม่กลองและปากอ่าวไทย ยามเย็นแดดร่มลมตก มีพ่อค้าแม่ขายพายเรือ บรรทุกอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารทะเล อาทิ หมึกย่างตัวโตๆ หอยเชลล์เผาตัวอ้วนพี หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ผลไม้ขนมหวานต่างๆ ฯลฯ มาขายจนแน่นสองฟากฝั่งคลอง ทั้งนี้ใช่ว่ามีแต่บนน้ำ บนบกก็เพียบไปด้วยร้านขายของหลากหลาย รับรองเดินกันจนเพลียเลยละ

นอกจากเดินเที่ยวชมตลาด ซื้อหาอาหารแล้ว ยังสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อย หรือล่องเรือเพื่อเที่ยวชมวัด สถานที่สำคัญต่างๆ รอบตลาดอัมพวาได้เช่นกัน ขอยกตัวอย่าง วัดที่น่าสนใจ คือ…

วัดบางกุ้ง

จากด้านข้าง
จากด้านข้าง

 

วัดบางกุ้ง วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีต้นไทรขึ้นปกคลุมพระอุโบสถไว้ เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น 1 ใน unseen Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2308 กองทัพพม่าตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์มีพระราชดำรัสสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งแห่งนี้ เรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง” แต่ก็ไม่สามารถต้านทานทัพพม่าได้ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 ค่ายบางกุ้งก็กลายเป็นค่ายร้าง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรี จึงโปรดให้ชาวจีนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายอีกครั้ง จึงเรียกกันอีกชื่อว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” และเป็นอีกค่ายสำคัญที่สามารถต้านทานกองทัพพม่าไว้ได้ เราจึงได้เห็นป้อม และปืนใหญ่ต่างๆ ตั้งเรียงรายล้อม กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดบางกุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นที่เรียบร้อย

ภายในอุโบสถ
ภายในอุโบสถ

 

DSC_0270
จิตรกรรมภายในอุโบสถ
DSC_0264
คาถาบูชา
DSC_0258
นางไม้ หลังอุโบสถ ว่าการว่าบนบานได้ผลดี
DSC_0285
รูปปั้นนักมวยในแม่ไม้ต่างๆ
DSC_0288
ค่ายริมแม่น้ำ
DSC_0291
ค่ายริมแม่น้ำ

 

 

Comments

comments