วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์แห่งชัยชนะ

loading...

DSC_0962

วัดใหญ่ชัยมงคล ไม่เพียงเป็นวัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา แต่ยังมีเรื่องราวผูกพันกับประวัติศาสตร์สำคัญๆ ของไทยมาช้านาน

เดิมวัดใหญ่ชัยมงคล ชื่อ “วัดป่าแก้ว” สร้างโดยพระเจ้าอู่ทอง เมื่อ พ.ศ. 1900 สำหรับเป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งไปบวชเรียนมาจากสำนักพระวันรัตนมหาเถร ในลังกาทวีป เรียกกันว่า “คณะป่าแก้ว” (ชื่อวัดตั้งตามคณะแห่งนี้)

DSC_0987

ต่อมาผู้คนต่างพากันเลื่อมใส และบวชเรียนเป็นพระสงฆ์นิกายคณะป่าแก้วกันมาก จึงเจริญแพร่หลายกว้างขวาง พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็น “สมเด็จพระวันรัตน” มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวา คู่กับ “พระพุทธโฆษาจารย์” ซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ คือ สังฆราชฝ่ายซ้าย

เนื่องจากวัดป่าแก้ว เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชจึงได้ชื่อว่า “วัดเจ้าพญาไท”

 

สำหรับพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ พระเทียรราชาเคยไปเสี่ยงเทียนอธิฐานแข่งบารมีกับขุนวรวงศาธิราช

ก่อนที่จะได้ราชสมบัติ

DSC_0969

DSC_0974

 

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2135 ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา แห่งพม่านั้น แม้สามารถรบชนะ แต่กองทัพต่างๆ นั้นติดตามพระองค์ไปไม่ทัน จึงชนะไม่เด็ดขาด พระนเรศวรมหาราชทรงพิโรธมาก รับสั่งให้ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองทั้งหมด เคราะห์ดีที่สมเด็จพระวันรัตนวัดป่าแก้ว ได้ทูลขอพระราชทานโทษไว้ พร้อมแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ที่ได้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้

เจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล”

 

ต่อมาจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดใหญ่ชัยมงคล”

DSC_0978

 

*********

Comments

comments