(คลิป) วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ ชมวิหารหมื่นพุทธและกราบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

loading...

วัดจีนที่งดงาม ไม่ไกลจากตลาดบางบัวทอง เลี้ยวขวาที่แยกแรก จะเห็นวัดเล่งเน่ยยี่ ๒ ชมวิหารหมื่นพุทธและกราบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศาสนสถานของพุทธมหายานฝ่ายจีน.

.

.

*********

Comments

comments