วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อวลด้วยคำสอนท่านปัญญานันทภิกขุ

loading...

 

มีโอกาสไปนั่งฟังพระสวดอภิธรรมงานศพ ที่วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2 ครั้ง พบว่าแม่ญาติของผู้วายปราณจะเป็นที่นับหน้าถือตาเพียงไร บรรยากาศงานศพก็เรียบง่าย สบายตา กว่างานศพที่วัดทั่วไปนัก ครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ เพราะคิดว่าเจ้าภาพคงต้องการความเรียบง่าย แต่เข้าครั้งที่สอง เมื่อบรรยากาศคล้ายครั้งก่อนหน้า จึงทำให้ต้องสังเกตศาลาอื่นๆ ปรากฏว่า ไม่ต่างกัน หลังจากกลับบ้านแล้วจึงค้นหาคำตอบ พบว่า เมื่อครั้งกรมชลประทานได้สร้างวัด “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” ใน พ.ศ. 2502 นั้น ได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ มาเป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503 ท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แต่งหนังสือชื่อ “ชีวิตกับความตาย: ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ” และเน้นให้การจัดงานฌาปนกิจศพที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเพียงการบรรยายธรรม ไม่มีการเลี้ยงอาหาร การแสดงมหรสพ และงดพวงหรีด

สำหรับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 หลังจากที่หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น กระทั่งเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะของท่าน ที่ไม่ได้นั่งถือใบลาน เทศนาบนธรรมาสน์ แต่ยืนปาฐกถาธรรม ปากเปล่าต่อสาธารณชน  ทั้งยังยกตัวอย่างเหตุผลได้ร่วมสมัย นั่นเอง

ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้จัดตั้งสถาบันปัญญาวิชชาลัย ขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นว่า…

ด้วยปณิธาณอันแน่วแน่ของ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ รูปปัจจุบันที่จะแสดง กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อ พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในฐานะลูกศิษย์ ที่จะสืบสาน ปณิธานและเผยแผ่คำสอนและผลงานของหลวงพ่อปัญญาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงดำริห์ให้จัดตั้ง “สถาบันปัญญาวิชชาลัย” ขึ้นเป็นองค์กร ที่ดำเนินงานโดยพุทธบริษัทสี่ ภายใต้อุปถัมภ์ ของวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้

  1. สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
  2. สืบสานรอยธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  3. พัฒนาพุทธบริษัทให้ยืนหยัดโดยมีธรรรมเป็นที่พึ่ง
  4. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรักษาสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
  5. ให้พุทธศาสนิกชนใช้การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์

นอกจากนี้ยังมีการอบรมโครงการพุทธสาวกสาวิกา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.watchol.org

 

 

………

 

Comments

comments