วัดไทรน้อย วัดมอญ ริมคลองพระพิมล นนทบุรี

loading...

 

ผมย้ายมาอยู่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ร่วม 3 ปี แต่ไม่มีโอกาสได้แวะไปไหว้พระที่วัดไทรน้อยเลย ว่าจะ จะ จะ อยู่หลายครั้ง แต่ไม่มีโอกาสสักที ครั้งนี้แม้ตั้งใจ แต่ก็ยังขับรถเลยอีก น่า ถ้าเลยแล้ว ไม่วกกลับ จะเรียกว่าตั้งใจเหรอ ครับ ผมวกรถกลับ แม้จุดกลับรถแรกจะมีรถซ่อมถนนกั้นอยู่ ก็มิอาจขวางผมได้ เพราะผมไปกลับรถอีกจุดข้างหน้า

วันที่ไป เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561 แดดร้อนเลยล่ะ ยิ่งเวลาที่ผมไปกำลังเพล พอดีแดด 11.00 น. ไม่เบาเลย ฉะนั้น บรรยากาศภายในวัดจึงบางคนไปมาก

วัดไทรน้อย ตั้งอยู่ที่ 40 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  เดิมด้านหน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือติดคลองพระพิมล ภายในอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 59 นิ้ว สูง 72 นิ้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2526 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และมีการสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

เนื่องด้วยปัจจุบัน การสัญจรโดยถนน มีบทบาทมากกว่าทางน้ำ ประตูหลักของวัดจึงอยู่ทางด้านถนนบางกรวย – ไทรน้อย ซึ่งจากซุ้มประตูไปถึงตัววัด ห่างกันถึง 800 เมตร

อย่างที่บอกข้างต้นว่าวันนี้แดดแรง ฉะนั้นจึงมีศาสนิกชนบางตา ผมเองต้องมองหาร่มไม้เป็นที่จอดรถ ซึ่งมีมากมายให้เลือกอ ซ้ำลานจอดรถก็กว้างขวาง นอกจากผม ใต้ร่มไม้มีรถของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด มาจอดพักผ่อนอยู่บ้าง

วันที่ผมไป มีเด็กๆ มากระโดน้ำเล่นอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัด (เมื่อก่อนคือหน้าวัด) เสียงดังเจี้ยวจ้าวดูมีความสุข จึงเดินตามเสียงไปดู จึงได้พบกับบรรยากาศอันร่มรื่นน่านั่งปล่อยใจปล่อยกาย ที่ตรงนี้เป็นจุดให้อาหารปลาด้วย มีตู้จำน่ายอาหารปลาตั้งไว้บริการ

ประวัติวัดไทรน้อย

วัดไทรน้อย เป็นอีกวัดหนึ่งที่ก่อตั้งโดยกลุ่มชาวมอญ เริ่มโดย ราว พ.ศ. 2430 กลุ่มมอญจากมหาชัย บ้านบางกระเจ้า บ้านไร่ และบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้เดินทางทางเรือมาหักร้างถางพง และจับจองที่ดินทำกินริมคลองพระราชาพิมล กลายเป็นชุมชนเมื่อกลายเป็นชุมชน จึงได้สร้างวัดขึ้น ใน พ.ศ. 2437 ใช้ชื่อว่า “วัดสาลีมุนีภิรมย์” หมายถึง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะข้าว และเป็นที่พำนักอันรื่นรมย์ของผู้ทรงศีล

กระทั่ง พ.ศ. 2497 ท่านเจ้าคุณพระศรีโพธิ์ (เสงี่ยม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการและมัคนายกของวัดทั่วนนทบุรี พระอธิการเผื่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดไทรน้อยในขณะนั้น ได้ไปร่วมประชุมด้วย โดยไปพร้อมกับมัคนายกวัดซึ่งเป็นคนมอญ ในการประชุมท่านเจ้าคณะจังหวัดได้สอบถามชื่อวัดจากเจ้าอาวาสต่างๆ พบว่า ชื่อวัดสาลีมุนีภิรมย์ ออกเสียงยาก โดยเฉพาะคนมอญ จึงทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไทรน้อย” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

พ.ศ. 2500 หลวงพ่อประสิทธิ์ เจ้าอาวาสขณะนั่น ได้สร้างหอปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิ กระทั่งพ.ศ.2502 อุโบสถชำรุด จึงสั่งรื้อ แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2507 จึงได้จัดงานฝังลูกนิมิต ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่

 

ภาพบรรยากาศภายในวัด

ซุ้มประตู ริมถนนบางกรวย – ไทรน้อย

 

จากซุ้มมาประมาณ 800 เมตร จะพบเจดีย์

 

 

จากเจดีย์ เป็นอุโบสถ

 

ท้ายวัด (ริมคลองพระพิมล) มีอาหารทำบุญหลายแห่ง นี่เป็นอีกวิหารหนึ่ง

 

ภายในวิหาร

 

พระพุทธโสธรจำลอง ประดิษฐานภายในวิหาร

 

นี่น่าจะเป็นเจ้าถิ่น

 

คลองพระพิมล บรรยากาศร่มรื่น

.

.

.

*********

Comments

comments