สักการะกรมหลวงชุมพร ณ วัดทางสาย

loading...

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” นั้นทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เพราะทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังเป็นที่นับถือของชาวเลด้วยเช่นกัน แม้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว อนุสาวรีย์ รวมถึงบารมีของพระองค์ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยว และที่พึ่งทางจิตใจ ทั้งทหารเรือ และชาวประมง เสมอมา

หากใครมีโอกาสแวะเยือนวัดริมทะเลแล้วละก็ เป็นต้องเห็นรูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯ ประดิษฐานอยู่เสมอไป เหตุเพราะความเคารพ ศรัทธา อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นละ

 

ในวัดทางสาย ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัยเอง นอกจากมีพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด รวมทั้ง องค์พระพุทธกิติสิริชัย องค์ใหญ่ ตั้งเด่น สวยตระหง่านอยู่บนยอดเขาแล้ว ยังมีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ ที่ไม่เคยขาดผู้คนมาสักการะและแก้บน เช่นกัน

 

วัดทางสายตั้งอยู่ หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190

.

.

.

*********

Comments

comments