ตามรอยตำนานพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

loading...

MAP

chada02

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกต เดิมนั้นแบ่งออกเป็น 2 วัด คือ วัดพระแก้วดอนเต้า กับวัดสุชาดา แต่เนื่องด้วยอยู่ติดกัน และมีความสัมพันธ์กัน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา จึงประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

DSC_0248

chada07

chada05

วัดพระแก้วดอนเต้า นั้นมีตำนานเกี่ยวพันกับพระแก้วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) โดยมีตำนานเล่าว่า นางสุชาดาได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า) จึงนำไปถวายพระเถระรูปหนึ่ง พระเถระจึงจ้างช่างมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ชื่อว่า “พระแก้วดอนเต้า” ซึ่งต่อมาได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

ทางด้านนางสุชาดานั้น ไม่ทราบด้วยเหตุอันใด ไปๆ มาๆ ก็ถูกกล่าวในเรื่องร้าย จึงถูกจับประหารชีวิต ต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นไม่จริง ฉะนั้นด้วยความดีของนาง ผู้ที่มีจิตศรัทธาจึงได้เรี่ยไรเงินสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ชื่อว่า “วัดสุชาดา” ราวๆ พ.ศ. 2325 – 2352

DSC_0253

DSC_0231

chada06

chada04

chada03

 

ภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม นั้นเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีมณฑปศิลปะพม่าอันงดงาม แหงนดูเพดานก็จะพบสัญลักษณ์แบบอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ อีกด้วย

สำหรับวัดพระแก้วดอนเต้าฯ นั้น ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75

.

.

.

*********

chada01

บริเวณรูปปั้นช้างนี้ มีอีกหนึ่งตำนานของพระแก้วมรกต จารึกไว้ โดยกล่าวว่า…เมื่อปี พ.ศ. 1979 พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทรงจัดขบวนแห่เพื่อรับพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่ แต่ขบวนแห่มาถึงทางแยกที่จะไปนครลำปาง ช้างที่รับเสด็จพระแก้วมรกตวิ่งตื่นไปทางเมืองลำปาง แม้หมอควาญจะขู่เข็ญเล้าโลมประการใด ก็ไม่ยอมไปทางเชียงใหม่ ในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนก็ต้องยอมให้อัญเชิญพระแก้วมรกต ประดิษฐานไว้ ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ประทับอยู่ที่วัดนี้ เป็นเวลา 32 ปี ครั้นลถ พ.ศ. 2011 พระเจ้าติโลกราช เจ้าครองนครเชียงใหม่จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปเชียงใหม่

.

.

.

*********

Comments

comments