วัดดับภัย จ.เชียงใหม่ – ไกลทุกข์ เสริมมงคล

loading...

DSC00050

 

สำหรับทัวร์แสวงบุญ ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว “วัดดับภัย” ถือเป็นวัดที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว สาเหตุใดนั้น แค่ชื่อก็ไม่ต้องอรรถาธิบายมากแล้วละครับ เป็นมงคลซะขนาดนี้

 

วัดดับภัย เดิมชื่อ วัดตุงกระด้าง ตั้งอยู่ที่ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2021 ในสมัยราชวงศ์มังราย ตำนานเล่าว่า มีพระยาท่านหนึ่งชื่อว่า ‘พระยาอภัย’ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ถึงกับสร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นเพื่อสักการบูชาส่วนตัว ชื่อว่า ‘พระเจ้าดับภัย’ หลังจากนั้นไม่ว่าเดินทางไปไหนท่านก็จะอันเชิญพระเจ้าดับภัยไปด้วยทุกที่ ต่อจากนั้นพระยาอภัยเกิดล้มป่วย รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าดับภัยขอให้หายป่วย ปรากฏว่า หายป่วย จริง กาลต่อมา พระยาอภัยได้ย้ายข้าทาสบริวารไปตั้งบ้านเรือนใหม่ที่บริเวณวัดตุงกระด้าง พร้อมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้มีสภาพดีขึ้นด้วย เมื่อเรียบร้อยดีแล้ว จึงได้อัญเชิญพระเจ้าดับภัยประดิษฐานในวัด ฉะนั้นวัดตุงกระด้างจึงถูกเรียกชื่อเสียใหม่ว่า วัดดับภัย หรือวัดอภัย

 

มาวัดแห่งนี้ ก็ต้องไม่พลาดการสักการพระเจ้าดับภัย พระพุทธรูปตามตำนานที่กล่าวมาข้างต้น พระเจ้าดับภัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ แบบศิลปะล้านนาเชียงแสนยุคแรกๆ

 

วัดดับภัยยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่หน้าวิหารทรงพื้นเมือง ที่เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (ในสมัยพระเจ้าอินทวโรรส) เสด็จกลับจากกรุงเทพฯ ต้องมาแวะมาเพื่อนำน้ำไปสรงน้ำพุทธมนต์ก่อนแวะไปวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตา

 

 

*********

DSC00049

DSC00053

DSC09908

DSC09926

DSC00047

DSC00091

DSC00058

DSC00056

DSC00055


Comments

comments