นมัสการพระเจ้าแข้งคม ชมวัดศรีเกิด

loading...

นมัสการพระเจ้าแข้งคม ชมวัดศรีเกิด

siii

 DSC09992

ณ ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของวัดศรีเกิด อีกหนึ่งวัดมงคลเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ตามตำนานเดิมมีชื่อว่า “วัดพิชาราม” มาเปลี่ยนเป็นวัดศรีเกิดในสมัยของพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ.2339) เพราะมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้พันธุ์มาจากต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ ประเทศอินเดีย ซึ่ง “ศรี” มาจากคำว่า “สะหลี” ในภาษาเหนือที่หมายถึงต้นโพธิ์

DSC00530-2

อายุของวัดศรีเกิด ไม่มีหลักฐานบันทึกแน่ชัด แต่คาดกันว่าน่าจะมีมาก่อนพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ซะอีก ซึ่งนั่นก็กว่า 700 ปี เชียว

วัดศรีเกิด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์ ชื่อว่า “พระเจ้าแข้งคม”

DSC00487

DSC09995-2

 

เพราะหน้าแห่งขององค์พระพุทธรูป เป็นสันคม จึงมีชื่อว่า “พระเจ้าแข้งคม” เรียกกันง่ายๆ ตรงๆ

พระเจ้าแข้งคม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ผสมศิลปะสมัยอู่ทอง และศิลปะแบบบายน ขนาดหน้าตักกว้าง 94 นิ้ว สูง 112 นิ้ว หนัก 3,960 กิโลกรัม

น้ำหนัก 3,960 กิโลกรัม นี้หากฟังในภาคภาษาล้านนา อาจจะตกใจได้ เพราะเขาเรียกันว่า “สามสิบสามแสน”

DSC09997-2

DSC00087-2

 

ดังประวัติพระเจ้าแข้งคม ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ว่า…พระเจ้าแข้งคมนี้ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 10 (พุทธศักราช 1985 – 2031) เป็นผู้สร้าง โดยสั่งให้หล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ ใช้ทองหนักประมาณสามสิบสามแสน ให้มีลักษระเหมือนพระพุทธรูปแบบลวปุระ โดยหล่อที่วัดตาลมหาวิหาร (คือวัดตโปทาราม) และประดิษฐานอยู่ที่วัดตาลมหาวิหาร ต่อมาวัดทรุดโทรมและร้างผู้คน จึงอัญเชิญมายังวัดศรีเกิด สืบจนปัจจุบัน

.

.

.

 

*********

 

Comments

comments