วัดชัยพระเกียรติ พระเจ้า 5 ตื้อ อนุสาวรีย์ แด่สมเด็จพระชัยราชาธิราช

loading...

DSC00012

cahi01

cahi02

cahi03

cahi04

DSC00001

 

วัดชัยพระเกียรติ พระเจ้า 5 ตื้อ อนุสาวรีย์ แด่สมเด็จพระชัยราชาธิราช

เดิมชื่อวัดชัยผาเกียรติ์ เป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล ในรัชสมัยของพระเจ้าเมกุฏิ วิสุทธิวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่วนการสร้างวัดและพระประธานในวิหาร พระมหาเทวี จิระประภา ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ ถวายแด่ สมเด็จพระชัยราชาธิราช กษัตริย์ในวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 2081 ถึง พ.ศ. 2088 น้ำหนักทองที่หล่อพระพุทธรูปองค์นี้ มีอยู่ 9 ตื้อ ตื้อหนึ่งเท่ากับ 10 โกฏิ น้ำหนักทอง 5 ตื้อ เท่ากับ 50 โกฏิ จึงเรียกพระนามว่า “พระเจ้าห้าตื้อ” ตามหลักฐานของจารึกที่ฐานพระว่าสร้างเมื่อจุลศักราช 920 ตรงกับ พ.ศ. 2101 วัดชัยผาเกียรติ์ ต่อมาเรียกว่า วัดชัยพระเกียรติ จนถึงปัจจุบัน

 

.

.

.

*********

.

.

.

Comments

comments