วัดเกตการาม (วัดเกต) วัดจำลองจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

loading...
พิกัด GPS: 18.792311, 99.002788
พิกัด GPS: 18.792311, 99.002788

 

วัดเกตเป็นวัดเก่าแก่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ตามประวัติวัดบอกว่าสร้างในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน กษัตริย์ราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. 1954 – 1985)

พระธาตุวัดเกตเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ถือเป็นการจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาไว้ในโลกมนุษย์ ดังนั้นจึงสร้างให้ยอดพระธาตุเอียง เพื่อมิให้ยอดชี้ขึ้นไปตรงกับองค์ที่อยู่บนสวรรค์ เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ

Untitled-2

DSC00579

DSC00593

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อตามตำราโบราณที่ว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณจะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ต่างๆ ตามปีที่เกิด และขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หากได้ไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลและทำให้อายุมั่นยืนยาว สำหรับพระธาตุวัดเกต ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ แทนพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

จากศิลาจารึกวัดเกตซึ่งตั้งอยู่บนมุขบันไดด้านใต้ของพระวิหารระบุว่ามังนรชาฉ่อ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ “พ.ศ. 2121 – 2150) โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่พังลงมา เริ่มบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2121 บูรณะเสร็จ พ.ศ. 2124 โปรดให้มีการฉลองพร้อมกับกัลปนาคนถวายเป็นข้าวัดจำนวนมาก

Untitled-1

DSC00604

DSC00574

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านวัดเกต ทำให้ย่านวัดเกตเป็นย่านที่อยู่อาศัยร่วมกันของคนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวจีนที่ค้าขายทางเรือแต่เดิมมา

.

.

.

ข้อมูลที่นำมาลง คัดมาจากป้ายข้อมูลในวัด

Comments

comments