วัดพระพุทธ กับตำนานพระพุทธรูปลอยฟ้า อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

loading...

 

DSC_0569

DSC_0442

ประวัติการสร้างวัดพระพุทธ ตั้งอยู่ ใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อไหร่ แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1(พ.ศ. 2325) วัดพระพุทธถูกเรียกว่า ‘วัดโพธารามสมุหสถาน’ หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเรียกว่า ‘วัดใต้ตีน’ และเป็น ‘วัดพระพุทธ’ ใน พ.ศ. 2500

ฉะนั้นหากนับจากรัชกาลที่ 1 ก็ 200 กว่าปีแล้ว ที่วัดพระพุทธเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน ฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงอัดแน่นไปด้วยพลังศรัทธา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

DSC_0449

DSC_0446

DSC_0444

 

ในอดีตอาณาจักรสุโขทัย ได้ส่งเจ้าขุนมูลนาย มาปกครองจังหวัดนราธิวาส เราจึงเห็นศิลปะแบบสุโขทัย และภาคเหนืออยู่ในโบราณสถานต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ วัดพระพุทธแห่งนี้ (เอ! หรือสมัยตั้งวัดใหม่ๆ เขาใช้ช่างออกแบบเป็นคนเหนือกันนะ)

 

DSC_0370

DSC_0426

DSC_0565

DSC_0567

DSC_0429

นอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้ว ภาษาถิ่นของนราธิวาส ที่เรียกว่า ‘เจ๊ะเห’ ก็เกิดจากการผสมผสานระหว่างชาวสุโขทัย กับชาวพื้นบ้านนี่เอง

พระอุโบสถวัดพระพุทธ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปที่ทำจากไม้เนื้อแข็งปิดทองพุทธศิลป์แบบสุโขทัย มีตำนานเล่าว่า สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี ได้มีเรือลำหนึ่งลอยลำมาจากทะเลพร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้ 2 องค์ แล้วไปต่อไม่ได้ ชาวเรือจึงอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 2 ขึ้นจากเรือ ต่อมาพระพุทธรูปไม้องค์หนึ่ง ซึ่งชาวบ้านถือเป็นองค์พี่ ได้ลอยขึ้นกลางอากาศแล้วหายไป คงเหลือแต่องค์น้อง แต่ด้วยชาวบ้านเกรงจะหายตัวไปอีก จึงได้ทำสลักสอดใต้ฐานแล้วยึดโซ่เอาไว้ ปัจจุบันได้ถอดออกแล้ว

DSC_0317
ผ้าเจ็ดสี

DSC_0371

 

นอกจากนี้เมื่อ พ.ศ. 2510 ขณะรื้อพระอุโบสถหลังเก่า เนื่องจากทรุดโทรม ยังพบพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศิลปะแบบศรีลังกา 1 องค์ด้วย

วัดพระพุทธยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้า จากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผ้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ ‘ผ้าลายเจ็ดสี’

Comments

comments