สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

loading...

26 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ โดยมีนักเรียนจากอำเภอนาทวีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คนดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ไขปัญหา มีภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ไม่หวังดี ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

*********

Comments

comments