พระบรมธาตุไชยา พระธาตุ 1,200 ปี ปูชนียสถานศรีวิชัย ที่สมบูรณ์ที่สุด

loading...

DSC_0910

 

พระบรมธาตุไชยา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ราว 1,200 ปี ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.ไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

พระบรมธาตุไชยา สร้างขึ้นแบบลัทธิมหายาน ครั้งอาณาจักรศรีวิชัย เป็นตัวแทนของศิลปะสมัยศรีวิชัยที่หาดูได้ยาก

DSC_0891

DSC_0888

DSC_0883

 

พระบรมธาตุไชยา เป็นเจดีย์ทรงปราสาทลักษณะสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ซึ่งเป็นองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 แต่ไม่ปรากฏประวัติการสร้างและผู้สร้าง ลักษณะเดิมเป็นอิฐเผาไฟแกร่ง ไม่สอปูน แต่ใช้อิฐป่นละเอียดผสมกับกาวเป็นบายสอ และขัดให้เรียบร้อยและสลักลายลงบนเนื้ออิฐ ส่วนฐานอยู่ต่ำกว่าผิวดินปัจจุบัน ซึ่งได้ขุดบริเวณรอบฐานเป็นสระมีน้ำขังอยู่ตลอดปี เนื่องจากมีตาน้ำพุขึ้นมาซึ่งถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ทำพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญของบ้านเมือง องค์พระบรมธาตุได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5

DSC_0880

DSC_0879

DSC_0870

 

องค์พระธาตุไชยา สูง 24 เมตร ฐานสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รององค์พระธาตุมีพระเจดีย์องค์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน

ใน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร มีสิ่งสำคัญมากมาย อาทิ พระวิหารคต, พระวิหารหลวง, พระอุโบสถ, พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไชยา

DSC_0847
พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์
DSC_0860
พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์

.

.

.

.

Comments

comments