ระลึกคำสอนพุทธทาสที่สวนโมกขพลาราม

loading...
แผนที่สวนโมกข์
แผนที่สวนโมกข์

 

ระลึกคำสอนพุทธทาสที่สวนโมกขพลาราม

จากป้ายแนะนำสถานที่ อธิบายถึงสวนโมกขพลาราม ไว้ว่า…ชื่อสวนโมกขพลาราม มีความหมายในทางพุทธธรรมว่า “สวนป่าแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์” และบริเวณสำนักสงฆ์สวนโมกข์ หรือวัดธารน้ำไหลนี้มีต้นโมก และต้นพลาขึ้นเป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชา ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 โดยพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ เดิมตั้งที่ตระพังจิก หมู่บ้านพุมเรียง ต่อมาย้ายมาสร้างที่บริเวณเชิงเขาพุทธทอง มีเนื้อที่ประมาณ 375 ไร่ ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้ คือ ไม่มีโบสถ์เป็นสิ่งก่อสร้าง และทุกสิ่งในสวนล้วนมีความหมายในทางพุทธธรรมทั้งสิ้น

DSC_0922

DSC_0926
สระนาฬิเกร์

DSC_0932

DSC_0944
สถานที่ฌาปนกิจสรีระ ท่านพระพุทธทาส เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2536
DSC_0948
โบสถ์เขาพุทธทอง
DSC_0962
มหรสพทางวิญญาณ

 

ปณิธาน 3 ของพุทธทาส

  1. ทุกคนพยายามเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ
  2. ทุกคนทำความเข้ใจหลักสำคัญระหว่างศาสนา
  3. ทุกคนเปลื้องตนจากอำนาจของวัตถุ

.

.

.

.

Comments

comments