ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม “วันมาฆบูชา” 21 – 23 ก.พ. 59 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

loading...

watpo

 

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม “วันมาฆบูชา”
วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๔๕ น. ผู้บวชเนกขัมมจารี พร้อมกันข้างระเบียงพระอุโบสถ
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานในพิธี ถึงพระอุโบสถ
– ผู้แทนผู้บวชเนกขัมมจารี จุดเทียนธูป และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
– กล่าวคำขอบวช และอาราธนาศีล ๘ พร้อมกัน และรับฟังโอวาทเบื้องต้น เข้าถวายสักการะประธาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระอุดรคณารักษ์ ปฐมนิเทศ ณเต้นสวดมนต์
เวลา ๑๖.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ เต้นสวดมนต์
เวลา ๑๗.๐๐ น. แยกกลุ่มปฏิบัติธรรมเดินจงกรม มีพระอาจารย์ นำการปฏิบัติ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ขึ้นสู่พระอุโบสถ เพื่อฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐาน พระครูฌานวิรัต นำปฏิบัติ
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนทำกิจส่วนตัว บำเพ็ญพระกรรมฐาน ณ ที่พักของตน

 

 

สอบถามรายละเอียดการบวช / ร่วมทำบุญ ได้ที่ สำนักงานวัดพระเชตุพน
โทร 02 226 0335, 02 226 0369

 

*********

Comments

comments