ขอเชิญร่วมงานทำบุญแผ่เมตตาทั่วสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานทำบุญแผ่เมตตาทั่วสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมื...