ขอเชิญเที่ยวงาน ปิดทองหลวงพ่อแสง หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี

ขอเชิญเที่ยวงาน ปิดทองหลวงพ่อแสง หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม ...