เชิญพาพ่อแม่ ไหว้หลวงพ่อโต สุโข จริง จริง ครั้งที่ 3 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เชิญพาพ่อแม่ ไหว้หลวงพ่อโต สุโข จริง จริง ครั้งที่ 3 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์ส...

ขอเชิญ…ปิดทองลูกนิมิต อุโบสถไม้สัก 2 ชั้น ณ วัดตะระเก และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

  ขอเชิญ…ปิดทองลูกนิมิต อุโบสถไม้สัก 2 ชั้น ณ วัดตะระเก   ขอเชิญ…ปิด...