ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลีสูง 2 เมตร 89 องค์ ถวาย 89 วัด ทำดีเพื่อพ่อ ณ วัดใหม่ยายแป้น

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลีสูง 2 เมตร 89 องค์ ถวาย 89 วัด ทำดีเพื่อพ...

ขอเชิญ ร่วมทำบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ บำเพ็ญเพียรมหาบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

  ขอเชิญ ร่วมทำบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ บำเพ็ญเพียรมหาบารมี 30 ทัศ ผ้าป่าสามั...

ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองมหากุศลเสริมมงคลชีวิต กราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ วัดเขาช่องกระจก

ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองมหากุศลเสริมมงคลชีวิต กราบนมัสการ พระบรมส...