ขอเชิญร่วงานบุญ เททองหล่อพระสิวลี พระปางห้ามญาติ พระปางนาคปรก วัดสร้างใหม่ (คลองเจ๊ก)

  ขอเชิญร่วงานบุญ เททองหล่อพระสิวลี พระปางห้ามญาติ พระปางนาคปรก ณ วัด...

ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ (พระพุทธสิหิงค์) วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร

  ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ (พระพุทธสิหิงค์) ณ วัดโคก...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทองเหลือง แผ่นทอง หล่อพระสีวลี ความสูง 4 เมตร ณ วัดบวรศิริธรรม

สงกรานต์ ปี 2560 ปีใหม่ไทย ร่วมทำบุญ สร้างบารมี กับการร่วมเป็นเจ้าภาพทองเ...