ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองนมัสการหลวงพ่อเพชร ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเกยไชยใต้

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองนมัสการหลวงพ่อเพชร ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วั...