ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อองค์จำลอง พระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ ณ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี

ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อองค์จำลอง พระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ สมปรารถน...

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน ชาวพุทธ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

    กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน ชาวพุทธ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวี...