Dec 11, 2017

ขอเชิญร่วม ทำบุญงานปิดทองไหว้พระขอพรหลวงพ่อรุ่งเรืองอันศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองหวายไทยยาราม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ขอเชิญร่วม ทำบุญงานปิดทองไหว้พระขอพรหลวงพ่อรุ่งเรืองอันศักดิ์สิทธิ์ ...