เหรียญตาเสือ

loading...

เหรียญตาเสือ – เหรียญรุ่นแรก ของท่านเจ้าคุณอ่อน (พระเทพศีลวิสุทธิ์) เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
.
ในด้านความเป็นเกจิอาจารย์ วัตถุมงคลของท่าน เป็นที่ศรัทธาและเล่นหาไปถึงประเทศมาเลเซีย
.
ในด้านความเป็นสงฆ์ และเจ้าคณะจังหวัด นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธแล้ว ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาทั้งวัดและชุมชน รวมทั้งคน อีกทั้งยังเป็นสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธกับมุสลิมอีกด้วย
.
สาเหตุที่เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า ตาเสือ โปรดสังเกตดวงตาในเหรียญ ดุดันคล้ายเสือนั่นเอง

.

เนื้อหาข่าวบางส่วนtigereye

.

 

Comments

comments