เหรียญพ่อท่านบางเค็ม รุ่นสร้างมณฑป ๒๕๕๗

loading...

bangkem

 

เหรียญพ่อท่านบางเค็ม รุ่นสร้างมณฑป ๒๕๕๗
.
ริมคลองบางเค็ม บริเวณสี่แยกลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่า…
.
“เป็นสถานที่เครพสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจ และที่พึ่งทางใจของชาวบ้านตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และผู้ที่สัญจรไปมานับเป็นร้อยๆ ปี เพราะเชื่อว่าบริเวณแถบนั้นเคยเป็นที่ตั้งของวัดบางเค็ม ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมา เนื่องจากได้ขุดพบเศษถ้วยชามจีนสมัยราชวงศ์เหม็งตรงกับสุโขทัย เศษหม้อสมัยชะเลียงรุ่นแรก”
.
จึงมีการสร้างศาลาและรูปเหมือนหลวงพ่อ โดยให้ชื่อว่า พ่อท่านบางเค็มขึ้น…พ่อท่านบางเค็มนามนี้ เคยถูกสร้างเป็นพระเครื่อง ให้ผู้ศรัทธานำไปพกติดตัวใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจมาแล้ว
.
รุ่นที่เห็นในภาพ เป็นที่ระลึกในการสร้างมนฑปหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
.
.

Comments

comments