ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ และส่งบุตรหลาน บรรพชาเณรภาคฤดูร้อน

loading...

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัด กม. 26 ใน จังหวัดยะลา

ในวันที่ 31 มีนาคม / โกนผมนาค 13.00 น.
วันที่ 1 เมษายน / บรรพชาสามเณร 09.00 น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
– ผ้าไตร ชุดละ 1,000 บาท
– ภัตตาหารเช้า มื้อละ 2,000 บาท
– ภัตตาหารเพล มื้อละ 3,000 บาท
– น้ำปานะ มื้อละ 1,000 บาท

รับสมัครเยาวชนอาบุ 9 – 19 ปี
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม พระครูพิศาลประชาทร ธนาคารกรุงไทย 924 0 185909 พระปลัดจีรเดช นาถกโร
.
.
.
********

Comments

comments