‘วัดไทยในรัสเซีย’ เมื่อพุทธศาสนางอกงามในแดนหมีขาว

loading...

 

พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสากล ในขณะที่ใครหลายๆ คนต่างจับจ้องมองรัสเซียในปีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2018 พร้อมทั้งเช็คตารางบอลโลก 2018อย่างตั้งใจ รู้หรือไม่ว่าพระพุทธศาสนาจากไทยกำลังงอกงามในแดนหมีขาว ซึ่งแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นคือวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ‘วัดอภิธรรมพุทธวิหาร’ (Abhidhamma Buddhavihara Saint-Petersburg) ตั้งอยู่ที่ Dachnaya street, 182 กรุงเซนต์-ปิเตอร์สเบอร์ก, สหพันธรัฐรัสเเซีย

วัดอภิธรรมพุทธวิหาร นั้นเป็นที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวรัสเซียที่สนใจ เช่น ทำวัดสวดมนต์, ทำบุญ, ถวายทาน, รักษาศีล, เจริญภาวนา, นั่งสมาธิ รวมทั้งการบรรยายธรรมมะทั้งในวัดแห่งนี้และนอกสถานที่ตามแต่ที่จะได้รับนิมนต์ โดยพระคุณเจ้าผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการในแห่งนี้มีชื่อว่า พระ รศ. ดร. ชาตรี เหมพนฺโธ ซึ่งประวัติชีวิตของท่านที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ท่านถือกำเนิดที่จังหวัดพัทลุง ภาคใต้ของไทย เรียบจบประถมปีที่ 6 ที่จังหวัดบ้านเกิด แล้วบรรพชาเป็นสามเณรในปีที่จบการศึกษาระดับประถมนั้นเอง และเดินทางศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมๆกัน จนจบนักธรรมชั้นเอกและศึกษาปีที่ 2 จากวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จังหวัดลำพูน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. 2533 ต่อมาก็เข้ากรุงเทพไปเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา ที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอจบแล้วก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแห่งนี้จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

อีก 3 ปีต่อมา ได้เดินทางไปประเทศรัสเซียและศึกษาระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์การทูต ภาควิชายุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก (ทุนรัฐบาลรัสเซีย) ต่อมาจบปริญญาเอก จากคณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน แห่งเซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก (ทุนรัฐบาลรัสเซีย) และได้ปริญญาเอกใบที่สองภาควิชายุโรปศึกษา จากคณะรัฐศาสตร์การทูต จากมหาวิทยาลัยเซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก (ทุนรัฐบาลรัสเซีย) และเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปอีก (Post Doctorate Programme) คณะรัฐศาสตร์การทูต ที่มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นนักวิชาการของไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ได้ศึกษาในระดับนี้ ท่านมีคำว่า รศ. ควบกับ ดร. เพราะท่านเป็นอาจารย์สอนในคณะการทูต ภาควิชายุโรปศึกษาและภาควิชาเอเชียศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก

ขณะที่เล่าเรียนอยู่ในรัสเซีย ท่านได้มองหาลู่ทางที่จะจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนฝ่ายเถรวาท และดำเนินการจนเสร็จ จนเปิดเป็นวัด อภิธรรมพุทธวิหาร เซนต์-ปีเตอร์สเบิร์ก อย่างเป็นทางการ ตอนปี พ.ศ. 2549 และได้เผยแพร่พุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

*********

Comments

comments