ศอบต. ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านได้รับรางวัล “เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์”

loading...

เมื่อ 24 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มภารกิจที่ 5 (นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล) พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษา นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโกลก นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านได้รับรางวัล “เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์” จากมหาเถรสมาคม ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

Comments

comments