เที่ยววัดอย่างไร ไม่น่าเบื่อ ตอนที่ ๑ : วัดคืออะไร

loading...

เที่ยววัดอย่างไร ไม่น่าเบื่อ

ตอนที่ ๑ : วัดคืออะไร

DSC_0056

ด้วยภายในวัด ไม่ได้มีแค่พระสงฆ์ เสียงสวดมนต์ และหมาวัด แต่บรรจุไปด้วยศิลปะ ประวัติศาสตร์ สรรพวิชา พูดง่ายๆ คือ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเลยละ ซึ่งการเข้าวัดก็ไม่จำเป็นต้องหนีชีวิต หรือไปละซึ่งสิ่งต่างๆ เท่านั้น ไปมอง ไปหาสิ่งสวยงามก็ได้ เห็นไหมละครับว่า วัดน่าเข้า ขนาดนั้น

แม้วัดน่าเข้า แต่หลายคนก็มักจะบอกว่า เข้าวัดแล้วน่าเบื่อ มันก็จริงแหละ เข้าแล้วมีแต่ความเงียบ (ยกเว้นวัดที่มีตลาดน้ำนะ) การที่เข้าวัดแล้วน่าเบื่อนั้น เป็นเพราะว่า เราไม่เข้าใจวัดนั่นเอง คราวนี้เรามาเที่ยววัดแบบไม่ให้น่าเบื่อดีกว่า เริ่มจาก มารู้จักวัดกันก่อนดีกว่า

 

วัดคืออะไร

วัด คือ พุทธศาสนสถาน เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนานิกชน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วัด เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็พร้อมๆ กับการมาของพระพุทธศาสนาเมื่อ ๑,๐๐๐ กว่าปีที่แล้วมานั่นแหละ ซึ่งตรงกับสมัย ทวารวดี นั่นเอง

 

ทำไมถึงเรียกวัด

ในไทยเราเรียกวัด เพราะว่า วัดสร้างบนที่ดินที่ชาวบ้านบริจาค ซึ่ง “วัด” แบ่งให้

 

วัดมีกี่ประเภท

หลักๆ วัด มี ๒ ประเภท

  • วัดหลวง หรือพระอารามหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง บูรณะ หรือคนทั่วไปสร้างแล้วถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • วัดราษฏร์ ก็ตามตัวครับ คือ วัดที่ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น

 

วัด กับ สำนักสงฆ์

วัด กับสำนักสงฆ์ เป็นที่อยู่กับพระสงฆ์เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ สำนักสงฆ์ ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วก็ยังไม่มีโบสถ์

 

โปรดติดตามตอนที่ ๒

.

.

.

 

Comments

comments