โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ หยั่งรากลึกธรรมะสู่หัวใจกุลบุตรหลากหลายเชื้อชาติ ซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go”

loading...

 

 

ปิดฉากความประทับใจไปแล้วกับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม จนมาถึงพิธีลาสิกขา ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เห็นได้ชัดเจนว่าเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้รับการขัดเกลาจิตใจ สามารถเข้าใจและเข้าถึงธรรมะได้อย่างน่าอัศจรรย์ และยิ่งไปกว่านั้น บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าที่กุลบุตรทั้ง 12 คน หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เคนยา จีน เนปาล และไทย ได้เรียนรู้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถส่งต่อมายังผู้ชมที่ติดตามรายการได้จริง ซึ่งนอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีผู้สนใจจากกว่า 110 ประเทศทั่วโลกเข้ามาติดตามรายการที่เปิดให้รับชมแบบออนไลน์อีกด้วย

ในโอกาสนี้ พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม พระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการ กล่าวถึงการฝึกสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ตลอด 4 สัปดาห์ ว่า “ปีนี้ มีความพิเศษที่ลูกหลานชาวต่างชาติได้หล่อหลอมจิตใจเข้ามาสู่พุทธธรรมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ นับเป็นนิมิตหมายอันดี ถือเป็นสิริมงคลแห่งความดีที่ทุกคนควรภาคภูมิใจที่เหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ ได้รับมรดกโดยตรงจากพระพุทธองค์ซึ่งได้ตรัสรู้ชอบ โดยครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ทุกรูป มาร่วมสอนซึ่งเปรียบเหมือนช่างฝีมือดีที่มาช่วยขัดเกลาจิตใจให้แก่สามเณรทั้งหลาย เติบโตเป็นคนดีในภายภาคหน้า ทั้งนี้ ทุกสิ่งสำเร็จลุล่วงได้ในวันนี้ เกิดจากการพลังศรัทธาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จึงขออนุโมทนาบุญ และขอให้ทุกคนน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป”

นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ ในฐานะประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน กล่าวว่า “ช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา สามเณรทั้ง 12 รูปซึ่งล้วนต่างภาษาวัฒนธรรม ได้พบกับบททดสอบชีวิตต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้เยาว์ในวัยเพียง 8-12 ปีที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ต้องเข้ามาฝึกฝน ศึกษาปฏิบัติธรรม ขอแสดงความชื่นชมแก่เหล่าสามเณรนานาชาติทั้ง 12 รูปที่สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาบวชเรียน 1 เดือนเต็ม ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต คือการทดแทนพระคุณบุพการี ขอกราบนมัสการขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทุกรูปที่ให้การอบรม สอนสามเณรนานาชาติ รวมถึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ลูกๆ มาร่วมรายการ หวังว่าโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งหล่อหลอมสังคมให้เกิดสันติสุข”

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในภาคภาษาอังกฤษ มีสามเณรจากหลากหลายเชื้อชาติ เรียนรู้ธรรมะภายใต้แนวคิด “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love –  Let go” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ให้ด้วยใจที่เมตตา กรุณาตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งการที่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เล็กๆ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะจะเป็นรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะ ให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ชมที่ติดตามรายการและเป็นกำลังใจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้จัดโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อและสร้างสรรค์โครงการให้สมบูรณ์แบบและดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป”

สามเณรใจเด็ด เด็กชายแม็คซั่ม เบนบริดจ์ อายุ 9 ปี เชื้อชาติออสเตรเลีย / ไทย ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และได้เดินทางมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้บรรยายธรรมเรื่อง “ขันติ” ให้รู้จักอดทนต่อกิเลส การที่เราจะมีขันติได้ ต้องฝึกฝนตนเองอย่างมาก ถ้าโลกนี้ไม่มีขันติ ก็จะมีแต่ความวุ่นวาย พ่อแม่เองยังต้องอดทนในการดูแล อบรม สั่งสอนลูกๆ สามเณรเมื่อได้บวชแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้น เมื่อกลับบ้านไปแล้วก็จะพยายามฝึกอดทนอดกลั้น หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้แง่คิดแก่ผู้ฟังบรรยายธรรมให้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จ

ขณะที่ สามเณรปราติก โปเคร เชื้อสายเนปาลในวัย 9 ปี ถ่ายทอดธรรมะ เรื่อง “วิริยะ – ความพากเพียร เพื่อบรรลุผลสำเร็จ” โดยให้แง่คิดว่า ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีวิริยะ ถ้ามีแต่ความตั้งใจ แต่ไม่มีความเพียรก็ยากที่จะบรรลุได้ และเราควรมีความเพียรในเรื่องที่ถูกต้องด้วย ตอนบวชก็ต้องตั้งมั่นและพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ตอนฝึกปักกลด ก็ต้องต่อสู้กับความกลัวและไม่ย่อท้อ พร้อมเผยว่าหลังจบพิธีลาสิกขา เมื่อได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆ ชาวต่างชาติได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และจิตใจ และหากมีโอกาส ก็อยากกลับมาบวชอีกครั้งเพื่อเรียนรู้ธรรมะกับพระอาจารย์

ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ยังสะท้อนมาจากความรู้สึกของผู้ปกครองของเหล่าสามเณรด้วยเช่นกัน นางตูลาซี โปเคร คนไทยเชื้อสายเนปาล ซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กชายปราติก  กล่าวว่า “ตั้งใจอยากให้ลูกเข้ามาศึกษาธรรมะ เพื่อให้มีสมาธิในการเรียน รู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะเชื่อมั่นว่าศาสนาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวช ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การได้เข้ามาร่วมโครงการนี้กับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ ยิ่งย้ำให้เห็นชัดว่าพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่มีเหตุมีผล เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรม  และรู้สึกชื่นใจ ภูมิใจที่เขาทำได้ดี เข้าใจพระพุทธศาสนา มีความอดทนและความเพียรมากขึ้น”

 

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ นับเป็นมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับสากลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  อีกทั้ง ยังได้สร้างกุลบุตรที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าที่ได้รับการเจียระไนอย่างพิถีพิถัน พร้อมแล้วที่จะกลับคืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถติดตามภาพความประทับใจของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก และรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com, www.facebook.com/TrueLittleMonk และ www.youtube.com/TrueLittleMonk   ยิ่งไปกว่านั้น เตรียมรับชมรายการย้อนหลังพร้อมซับไทเทิลภาษาไทยได้ในเดือนกันยายนนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ 119 หรือ 333 รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonk

 

*******************************************************

Comments

comments