วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถาน…เมรุทิศ – เมรุราย สถาปัตยกรรมรูปแบบพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

เนื่องจากเป็นเมืองเก่า ยุ…

View More วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถาน…เมรุทิศ – เมรุราย สถาปัตยกรรมรูปแบบพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์แห่งชัยชนะ

วัดใหญ่ชัยมงคล ไม่เพียงเป…

View More วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์แห่งชัยชนะ