วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อวลด้วยคำสอนท่านปัญญานันทภิกขุ

  มีโอกาสไปนั่งฟังพร…

View More วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อวลด้วยคำสอนท่านปัญญานันทภิกขุ

วัดชมภูเวก ไหว้พระ ชมอารยธรรมมอญ กลางเมืองนนท์

  ในจังหวัดนนทบุรี เ…

View More วัดชมภูเวก ไหว้พระ ชมอารยธรรมมอญ กลางเมืองนนท์

บรรยากาศภาพรวมๆ ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ… ณ วัดไทรใหญ่ เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (วันลอยกระทง)

บรรยากาศภาพรวมๆ ประเพณีตั…

View More บรรยากาศภาพรวมๆ ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ… ณ วัดไทรใหญ่ เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (วันลอยกระทง)

(คลิป) วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ ชมวิหารหมื่นพุทธและกราบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

วัดจีนที่งดงาม ไม่ไกลจากต…

View More (คลิป) วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ ชมวิหารหมื่นพุทธและกราบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 : ผู้คนต่างหลั่งไหลมาแก้ปีชง

            เที่ยววัดไทยแ…

View More วัดเล่งเน่ยยี่ 2 : ผู้คนต่างหลั่งไหลมาแก้ปีชง