วัดห้วยมงคล – สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ และองค์แกะสลักไม้ตะเคียนทอง

  เมื่อเอ่ยถึง รูปหล…

View More วัดห้วยมงคล – สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ และองค์แกะสลักไม้ตะเคียนทอง