ชมวัดอัมพวันเจติยาราม สถานที่พระราชสมภพ ร.2 ก่อนแวะเที่ยวตลาดยามเย็น

ชมวัดอัมพวันเจติยาราม สถา…

View More ชมวัดอัมพวันเจติยาราม สถานที่พระราชสมภพ ร.2 ก่อนแวะเที่ยวตลาดยามเย็น

วัดอโศการาม วัดที่ตั้งเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศกมหาราช ถือเป็น…

View More วัดอโศการาม วัดที่ตั้งเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราช