วัดท่าช้าง เรื่องราวหลวงพ่อหิน และพลายนิมิต พังขวัญใจ และพลายน้อย

ถิ่นฐานดั้งเดิมผมอยู่ จ.น…

View More วัดท่าช้าง เรื่องราวหลวงพ่อหิน และพลายนิมิต พังขวัญใจ และพลายน้อย

วัดท่าหลวง : หลวงพ่อเพชร และประเพณีแข่งเรือยาว เมืองพิจิตร

    แวะเวียนไปเ…

View More วัดท่าหลวง : หลวงพ่อเพชร และประเพณีแข่งเรือยาว เมืองพิจิตร