วัดสาแพะพนาราม – พระพุทธรูปสลักหินทราย ฝีมือเจ้าอาวาส

    เมื่อ พ.ศ. …

View More วัดสาแพะพนาราม – พระพุทธรูปสลักหินทราย ฝีมือเจ้าอาวาส