สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

26 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น…

View More สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

ศอ.บต.ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา 2561

27 ก.ค. 2561 เวลา 06.30 น…

View More ศอ.บต.ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา 2561

พระบรมธาตุไชยา พระธาตุ 1,200 ปี ปูชนียสถานศรีวิชัย ที่สมบูรณ์ที่สุด

  พระบรมธาตุไชยา เป็…

View More พระบรมธาตุไชยา พระธาตุ 1,200 ปี ปูชนียสถานศรีวิชัย ที่สมบูรณ์ที่สุด

เชิญร่วมสร้างโบสถ์ อุปถัมภ์วัดชายแดนใต้ ณ วัดชลภูผาวนาราม

      ครั้…

View More เชิญร่วมสร้างโบสถ์ อุปถัมภ์วัดชายแดนใต้ ณ วัดชลภูผาวนาราม

วัดพลับพลาวนาราม วัดไทยเล็กๆ ชื่อเสียงขจรไกลไปมาเลเซีย

  ลึกเข้าไปในหุบเขา …

View More วัดพลับพลาวนาราม วัดไทยเล็กๆ ชื่อเสียงขจรไกลไปมาเลเซีย

วัดพระพุทธ กับตำนานพระพุทธรูปลอยฟ้า อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ประวัติการสร้างวัด…

View More วัดพระพุทธ กับตำนานพระพุทธรูปลอยฟ้า อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ชายแดนใต้

    ในจังหวัดนร…

View More วัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ชายแดนใต้