ขอเชิญปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถ วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

loading...
ภาพจาก facebook : วัดป่าปฐมชัย (Watpa Pathomchai)
ภาพจาก facebook : วัดป่าปฐมชัย (Watpa Pathomchai)

 

ขอเชิญปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถ วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

 

ณ วัดป่าปฐมชัย อ.เมือง จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559

 

ภายในงานพบกับ

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

อุปสมบทหมู่

บวชเนกขัมมะ

สวดมนต์

ปฏิบัติธรรม

ชมโขน

กลองสะบัดชัย

กระบี่กระบอง

.

.

.

ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเล็กได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โทร. 081 199 4062, 086 754 3535, 092 275 1121

.

.

.

อานิสงส์แห่งการให้ทาน

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก

๒. สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน

๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป

๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์

๕. ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

 

วัดป่าปฐมชัยขอเชิญร่วมทำบุญ ออกโรงทาน ในงานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถวัดป่าปฐมชัย ทั้ง ๓ วันในวันที่ ๑๐-๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

จองเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อ

๐๘๑- ๑๙๙ ๔๐๖๒ คุณกิรณา

๐๙๒-๒๗๕ ๑๑๒๑ คุณธิดารัตน์

๐๘๖-๗๕๔ ๓๕๓๕ คุณธัญดา

.

.

.

 

 

Comments

comments