ขอเชิญร่วมงานสมโภชเจ้าโต๊ะโมะ ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

loading...

tomo

งานสมโภชเจ้าโต๊ะโมะ บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
(จุดก่อเกิดองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ) 護國宮 督莫金山妈祖
ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2560
.


กำหนดการ


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีสวดมนต์สักการะอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและ
เทพเจ้าประจำศาลฯ
เวลา 19.30 น. ประกอบพิธีสรงน้ำองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าประจำศาลฯ
.


วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าประจำศาลเจ้าฯ
ลงประทับ ณ ประรำพิธี
เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีสักการะอัญเชิญองค์เง็กเซียนและเทพเจ้าศาลฯ
ลงประทับ ณ ประรำพิธี
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีสวดมนต์สักการะอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและ
เทพเจ้าทุกศาลฯประทับทรงประกอบพิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง
.


วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีสักการะขอพรมงคลองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้า
ประจำศาลเจ้าฯ
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีสวดมนต์สักการะอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้า
ทุกองค์ประทับทรงประกอบพิธีเดินสะพานสะเดาะสะเคราะห์แก้ปีชง
.


วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีสักการะขอพรมงคลองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าประจำศาลฯ
เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีสวดมนต์สักการะอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าทุก
องค์ประทับเกี้ยวออกแห่เพื่อโปรดลูกศิษย์ที่อำเภอสุคิริน,แว้ง
และอำเภอสุไหงโก-ลก
.


วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีสักการะขอพรมงคลองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าประจำศาลฯ
เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีเทกกระจาด เซ่นไหว้ดวงวิญญาณอุทิศส่วนกุศลแก่ดวง
วิญญาณทั่วไป
เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและเทพเจ้าประจำศาลฯทุกพระองค์
เป็นอันเสร็จพิธี
.


หมายเหตุ : วันที่ 17-18 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 19.00 น.
ประกอบพิธีเดินเดินสะพานเสริมดวงชะตาชีวิตและพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง
ปีที่ชงมีดังนี้ ปีเถาะ(ปีกระต่ายชง 100%) ปีระกา (ปีไก่ 75%) ปีมะเมีย (ปีม้า 50%) ปีชวด (ปีหนู 25%)

.

.

 

Comments

comments