ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองอุโบสถ ปิดทองตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดปางกอก อ.เมือง จ.เชียงราย

loading...

ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองอุโบสถ ปิดทองตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ วัดปางกอก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561

1 มีนาคม เวลา 07.00 น. คณะศรัทธาวัดปางกอก ทำบุญตักบาตรตานตุนมงคลปอยหลวง และแต่งตาเครื่องไทยทาน
2 มีนาคม เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชลูกนิมิต
3 มีนาคม เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาหัววัดต่างๆ นำเครื่องไทยทานเข้าร่วมทำบุญ
เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต

.

ศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จองโรงทานแจ้งความประสงค์ติดต่อได้ที่ พระอธิการประสงค์ ปภสฺสโร โ?ร. 088 836 3384
ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 087 787 3474
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร. 086 179 6949
นายสรพงค์ คำแก่น โทร. 086 195 8421
.
.
.

Comments

comments