ขอเชิญร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

loading...

 

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง วันที่ 6 – 7 มกราคม 2561
ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

กำหนดการ

วันที่ 6 มกราคม 2561
09.00 น. พิธีเปิดงาน “ชมนิทรรศการงานฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเทพวิสุทธิ์”
10.00 น. กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาเจ๊ะเห
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
13.00 น. กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาเจ๊ะเห (ต่อ)
16.00 น. พิธีทักษิณานุประทาน

.

.

 

วันที่ 7 มกราคม 2561
08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / สัมโมทนียกถา
10.00 น. พระเทพศีลวิสุทธิ์ พบปะผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไป
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
13.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 312 ทุน
14.00 น. พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
17.00 น. เสร็จพิธี
.
.
.

Comments

comments