ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม “วันมาฆบูชา” 21 – 23 ก.พ. 59 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

  ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม “วันมาฆบูชา” วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภ...