เชิญร่วมงานนมัสการ หลวงพ่อทองคำ ปิดทอง หลวงพ่อแสน และกราบขอพร พระเจ้าตากสิน วัดหงส์รัตนาราม กทม.

    งานนมัสการ หลวงพ่อทองคำ ปิดทอง หลวงพ่อแสน และกราบขอพร พระเจ้าตากส...